Keš krediti za penzionere: Najbitnije informacije

Da li je moguće podići keš kredit u penziji

Keš krediti za penzionere: Najbitnije informacije

Vaš aktivni radni vek je gotov, penziju ste vredno i časno zaradili i obezbedili, ali sa sve snažnijom inflacijom i cenama koje nemilosrdno rastu, nalazite se u situaciji da vaša primanja jednostavno nisu u stanju da pokriju vaše trenutne troškove. U takvim situacijama najjednostavnije rešenje jeste obezbediti neki vid trenutne finansijske pomoći koji bi vam omogućio da stanete na noge, pronađete izlaz iz trenutnih poteškoća, i svoje zlatne godine nastavite onako kako ste i zaslužili.

Međutim, postoji i određena bojazan oko podizanja kredita, pogotovo u poznijem životnom dobu. Na kraju krajeva, ukoliko nikada niste posegnuli za kreditom i prvi put se sa ovakvom neophodnošću susrećete kada ste stupili u penziju, određena doza predostrožnosti je ne samo moguća, već i opravdana i može vam pomoći da pronađete najbolje rešenje za vaš kredit. Ali, ni to nije sve, jer je Uzmi Kredit tim tu da vam pomogne prilikom donošenja ovakve odluke.

Da li je moguće podići keš kredit u penziji?

Da, moguće je posegnuti novčanom injekcijom putem kredita za penzionere kada završite svoj aktivni radni vek i stupite u penziju. Ne zaboravite, vi ste lice sa stalnim i stabilnim primanjima i, kao takvi, imate sposobnost da podignete i otplatite gotovinski kredit.

Štaviše, skoro sve banke na našem tržištu prepoznale su da je i osobama u penziji sve potrebnija neka vrsta novačne pomoći kroz gotovinske kredite za penzionere, tako da je pred vama široka paleta izbora ove vrste kredita.

Ono što treba da znate jeste da banke obraćaju pažnju na dva ključna podatka vezana za penzionere prilikom procesa revizije i odobravanja kredita, a to su:

 • Visina mesečnih primanja, tj. minimalna visina penzije: Kao i za sve kredite, vrednost se određuje prema visini primanja, pa tako količina novca koji možete dobiti od banke zavisi od toga koliki je iznos vaše penzije.
 • Starosna dob podnosioca zahteva za keš kredit u penziji: Najčešće, zahtevi banaka su da osoba koja kredit podiže isti može da u potpunosti isplati do svoje 70. godine života, međutim neke banke taj rok mogu produžiti do 75. godine.

Šta treba da znam o keš kreditima za penzionere?

Kada su u pitanju keš krediti za penzionere, pored visine vaše penzije i vaše starosne dobi, treba da budete svesni i nekih detalja vezanih za same kredite i potencijalnih dodatnih uslova koje banke mogu izreći prilikom procesa.

Obezbeđenje kredita za penzionere

Kao što smo već napomenuli, najveći broj banaka nalaže otplatu gotovinskog kredita ovakve vrste do navršenih 70 ili 75 godina. Međutim, moguće je i povećati starosni rok otplate kredita ukoliko penzioner koji želi da podigne kredit podigne hipoteku na nepokretnost koja je u vašem vlasništvu.

Na ovaj način banka obezbeđuje svoju investiciju i osigurava isplatu kredita u celosti ukoliko nastupe nepredviđene okolnosti.

Otplate

Kao i za sve druge tipove kredita, period otplate zavisi od nekoliko faktora, uključujući starosnu dob penzionera, iznos kredita, kao i nekih drugih dogovorenih uslova koji se razlikuju od slučaja do slučaja. Najgrublje rečeno, rok otplate može se postaviti na vremenski period od 3 do 96 meseci.

Kamata

U zavisnosti od banke, vaša kamatna stopa na kredit za penzionere zavisiće od više faktora. Pored nominalne kamatne stope koja je u velikoj većini slučajeva ista za sve korisnike iste vrste finansijske pomoći, postoji i efektivna kamatna stopa koju morate imati u vidu. Ona može zavisiti od:

 • Provizije i naknade tokom odobravanja kredita.
 • Troškova obrade.
 • Troškova puštanja keš kredita u stečaj.
 • Godišnje provizije zbog administriranja kredita.
 • Premije osiguranja u slučaju da ste koristili obezbeđenje kredita.
 • Troškova za vošenje računa.
 • Drugih aspekata.

Ugovor

Prilikom podizanja kredita, jedan od najbitnijih delova procesa jeste samo zaključivanje ugovora o kreditu. Tom prilikom veoma je bitno da detaljno pročitate ugovor, upoznate se sa svim pojedinostima vašeg jedinstvenog ugovora, ali i zatražite pomoć od stručnih lica ukoliko niste sigurni kakve vam obaveze jedan takav ugovor može doneti.

Osiguranje

Na kraju, mnoge banke mogu od vas tražiti da, tokom zaključivanja keš kredita za penzionere, sklopite i ugovor o osiguranju života. Ovo je još jedan deo procesa kojim banke štite sopstvene interese, jer u slučaju iznenadne smrti korisnika kredita, banka može naplatiti svoj novčani ulog od društva za osiguranje zahteva.

Ovakav ugovor najčešće se zaključuje u banci zajedno sa ugovorom o kreditu i može biti komplikovan, zbog čega savetujemo pomoć eksperata. Premija osiguaranja može se otplatiti jednokratno ili putem mesečnih rata, dok neke banke same snose ove troškove. Na kraju, neke banke ne zahtevaju sklapanje ugovora o polisi životnog osiguranja, ali mogu nuditi niže kamatne stope ukoliko se odlučite na takav potez.Šta treba da znam o keš kreditima za penzionere

Koja dokumentacija je potrebna da keš kredit za penzionere?

Što se tiče dokumentacije koja vam može biti neophodna prilikom podozanja gotovinskog kredita za penzionere, najlešće morate dostaviti:

 • Penzione čekove tokom poslednja tri meseca ili uverenje od PIO fonda RS o iznosu vaših mesečnih penzionih primanja ukoliko nemate čekove.
 • Kopiju rešenja vašeg nadležnog fonda koja je potrebna za primaoce strane penzije. Neke banke u ovom slučaju zahtevaju i preveden dokument sa pečatom licenciranog sudskog tumača.
 • Promet ili izvod sa računa druge banke tokom poslednja tri meseca ukoliko kredit podižete u banci u kojoj ne primate penziju.

Naravno, na sve ovo treba dodati i sve standardne papire koji su neophodni prilikom podizanja gotovinskog kredita, a sa kojima vam Uzmi Kredit može pomoći.

Na šta treba da obratim pažnju kao penzioner koji podiže kredit?

Narodna Banka Srbije savetuje svim osobama u penziji, a koje se nalaze u situaciji da je neophodno podići keš kredit, da prvenstveno pažljivo razmotre svoje želje, mogućnosti, i potrebe pre nego što posegnu za ovakvom vrstom novčane injekcije.

Pored toga, najbitnije je sagledati dostupne ponude što više banaka kako biste doneli najbolju moguću odluku za vašu trenutnu situacija. Na kraju, ukoliko postoje bilo kakve nejasnoće, treba se posavetovati sa stručnjacima koji će vas podrobnije upoznati sa svim aspektima podizanja keš kredita za penzionere. Nemojte žuriti niti srljati u ovakve odluke.

Uzmi Kredit je tu da pomogne našim penzionerima

Naš tim predočio vam je neke najbitnije stvari koje treba da imate na umu kada planirate da podignete kredit kao osoba koja se trenutno nalazi u penziji i time, nadamo se, makar malo vam olakšali bitnu finansijsku odluku koju treba da donesete. Međutim, naša pomoć ne staje ovde i tu smo da vam ponudimo dugoročnu pomoć tokom vašeg kreditnog putovanja. Kao tim, imamo iskustva sa keš kreditima za zaposlene osobe, gotovinskim kreditima za one koji nisu u stalnom radnom odnosu, a isto tako i sa različitim vrstama kredita za preduzetnike.

Ovakvo iskustvo, zajedno sa velikim brojem obezbeđenih kredita za penzionere, daje nam znanje, sposobnost, i veštinu da vam pomognemo da pronađete najpovoljniji keš kredit za penzionere u skladu sa vašim potrebama. Sve što treba da uradite jeste da kontaktirate naš tim i kažete nam kako možemo da vam pomognemo. Sve ostalo je na nama, do samog trenutka isplate novca. Naš tim će istražiti ponudu i odabrati pravi kredit za vas, uz svu papirologiju koja uz to ide. Mi uvek igramo za vaš tim.

Dopada ti se ovaj članak? Podeli ga

Nazad na listu saveta

Sada dostupno!

Preuzmi aplikaciju na svim platformama i dođi do najpovoljnijeg kredita. Uzmi kredit je inovativna aplikacija koja objedinjuje sve što ti je potrebno za dobijanje kredita. Klikni i uveri se sam!

Preuzmi aplikaciju

Sada dostupno!

Preuzmi aplikaciju na svim platformama i dođi do najpovoljnijeg kredita. Uzmi kredit je inovativna aplikacija koja objedinjuje sve što ti je potrebno za dobijanje kredita. Klikni i uveri se sam!

Preuzmi aplikaciju

Scroll to Top